Klopp

Status: Draft

Definition: Liten gangbru av stokker og/eller stein over bekker og elver, i myr eller i fjæra.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: klopp