Kirke

Status: Draft

Definition: Kirke, kapell, arbeidskirke o.l.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: kirke