Jernbanetunnel

Status: Draft

Definition: Tunnel for jernbane. Bruk kurve/linje for tunnelstrekning på jerbane eller punkt for navn på tunnelåpning/kort tunnel.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: jernbanetunnel