Iskuppel

Status: Draft

Definition: Konveks ismasse av en viss tykkelse i større bre eller innlandsis.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: iskuppel