Historisk bosetting

Status: Draft

Definition: Ubebodd eller forlatt bosetting med bestående bygningsmasse eller ruiner.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: historiskBosetting