Havstrøm

Status: Draft

Definition: Kontinuerlig bevegelse av vann (i havet) på grunn av klimatiske forhold eller tidevann.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: havstrøm