Høyde

Status: Draft

Definition: Høyereliggende terrengform, mindre omfattende enn ås og større enn haug.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: høyde