Grunne

Status: Draft

Definition: Lite område under vann som hever seg fra området rundt.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: grunne