Grøft

Status: Draft

Definition: Rennende vann i oppgravd vannvei, f.eks. dreneringsgrøft i myr.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: grøft