Gjerde

Status: Draft

Definition: Oppsatt stengsel, vern, skille mellom jordstykker, eiendommer eller beiteområder.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gjerde