Geologisk struktur

Status: Draft

Definition: Navngitt struktur/formasjon i berggrunnen.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: geologiskStruktur