Gass-/oljefelt i sjø

Status: Draft

Definition: Navngitt gass- eller oljefelt i havet.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gass-OljefeltISjø