Gard

Status: Draft

Definition: Felles navn for et helt gardsnummer (jf. § 8 i lov om stadnamn).

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gard