Gammel bosettingsplass

Status: Draft

Definition: Nedlagt bruk, seter, boplass hvor bygningen(e) er borte eller bare tuftene er tilbake.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gammelBosettingsplass