Fritidsbolig

Status: Draft

Definition: Eget navn på hytter og hus som ikke er ment for fast bosetting.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: fritidsbolig