Forretningsbygg

Status: Draft

Definition: Bygning for kontor-, salg- og servicevirksomhet.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: forretningsbygg