Fjellovergang

Status: Draft

Definition: Vegstrekning som krysser værutsatt fjellparti.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: fjellovergang