Farled/skipslei

Status: Draft

Definition: Allment kjent seglingslei/farvannsområde med dybdeforhold passende for skip av en viss størrelse.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: farledSkipslei