Elvemel

Status: Draft

Definition: Bratt sand-/grusskråning langs elv eller vann.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: elvemel