Eiendom

Status: Draft

Definition: Navn på eiendomer som ikke er bruksnavn, ev. felles stedsnavn for flere eiendommer.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: eiendom