Eid i sjø

Status: Draft

Definition: Landstripe med sjø på begge sider som binder sammen to landområder.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: eidISjø