Bygg for jordbruk, fiske og fangst

Status: Draft

Definition: Til primærnæring, f.eks. naust, uthus, sommerfjøs eller gamme.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: byggForJordbrukFiskeOgFangst