Busstasjon

Status: Draft

Definition: Større busstopp der flere busslinjer kobles, knutepunkt.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: busstasjon