Botn

Status: Draft

Definition: Innerste del av en dal, rundaktig, bratt dal eller uthulning i fjellet.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: botn