Borettslag

Status: Draft

Definition: Bofellesskap i blokk eller flerbebyggelse.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: borettslag