Bergverk

Status: Draft

Definition: Gruve, skjerp og mineraluttak i dagen eller under jorda.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: bergverk