Berg

Status: Draft

Definition: Markert eller avrunda høyde med stein, steinmasse (med eller uten vegetasjon).

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: berg