Banke i sjø

Status: Draft

Definition: Større grunt område i sjøen med dypere vann omkring, fiskegrunn.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: bankeISjø