Annen industri- og lagerbygning

Status: Draft

Definition: Mindre industri- og produksjonsbedrift eller lager.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: annenIndustri-OgLagerbygning