Annen bygning for religionsutøvelse

Status: Draft

Definition: Synagoge, moské, frikirke, menighetshus, kloster, gravkapell, bårehus, krematorium.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: annenBygningForReligionsutøvelse