Annen administrativ inndeling

Status: Draft

Definition: Andre administrative inndelinger som ikke tilhører øvrige navneobjekttyper.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: annenAdministrativInndeling