Adressetilleggsnavn

Status: Draft

Definition: Et stedsnavn som er en del av den offisielle (veg-)adressen, jf. § 54 i matrikkelforskriften, vanligvis bruksnavn eller sjeldnere bygnings-/institusjonsnavn.

Updated: 09.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: adressetilleggsnavn