Kabelbane

Status: Valid

Definition: Spor for skinnegående transport karakterisert ved kabeldrift. Eksempel: Fløibanen i Bergen.

Updated: 12.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: K