Jernbane

Status: Valid

Definition: Spor for togtrafikk for transport av passasjerer og gods. Eksempel: Det nasjonale jernbanenettet.

Updated: 12.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: J