Search register

Jernbanetype

 

Updated: 12/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

En mellomting mellom jernbane, tunnelbane og sporveg. Som regel i separate trasé (som tunnelbane), men med strømforsyning i kontaktledning. Eksempel: Bybanen i Bergen, Ekebergbanen i Oslo.
F

Valid

Spor for togtrafikk for transport av passasjerer og gods. Eksempel: Det nasjonale jernbanenettet.
J

Valid

Spor for skinnegående transport karakterisert ved kabeldrift. Eksempel: Fløibanen i Bergen.
K

Valid

M

Submitted

Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder, også kalt trikk. Karakterisert av delte traséer i gater og veier. Som regel med strømforsyning i kontaktledning over traséen. Eksempel: Trikken i Oslo
S

Valid

Spor for skinnegående persontransport som hovedsakelig finnes i byområder. Karakterisert av separate traséer og lengre traséer i tunnel, som regel med strømforsyning i strømskinne. Eksempel: T-banen i Oslo.
T

Valid

Showing 1 - 6 of 6 hits