nedlagt

Status: Submitted

Definition: Den definerte jernbanestrekningen er lagt ned ved Stortingsvedtak, men finst enno fysisk i terrenget. Nedlagte strekningar kan krevje nytt stortings vedtak for å sette i drift.

Updated: 11.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: N