midlertidigUteAvDrift

Status: Submitted

Definition: Den definerte jernbanestrekningen er ikkje i regulær drift

Updated: 11.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: M