fjernet

Status: Submitted

Definition: Den definerte jernbanestrekningen er ei historiske strekning der sporet heilt eller delvis er fjerna.

Updated: 11.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: F