Search register

Jernbanestatus

 

Updated: 11/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 6 of 6 hits

Codelist

Den definerte jernbanestrekningen er ei historiske strekning der sporet heilt eller delvis er fjerna.
F

Submitted

Den definerte jernbanestrekningen er i regulær drift.
I

Submitted

Den definerte jernbanestrekningen er ikkje i regulær drift
M

Submitted

Den definerte jernbanestrekningen er lagt ned ved Stortingsvedtak, men finst enno fysisk i terrenget. Nedlagte strekningar kan krevje nytt stortings vedtak for å sette i drift.
N

Submitted

Den definerte jernbanestrekningen er planlagt og/eller under bygging.
P

Submitted

Den definerte jernbanestrekningen har ukjent status.
U

Submitted

Showing 1 - 6 of 6 hits