Hjelpekurve

Status: Valid

Definition: linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene

Updated: 11.12.2023
Date accepted: 11/12/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: hjelpekurve