Search register

Høydekurvetype

 

Updated: 11/12/2023
Status: Valid
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) som beskriver en forsenkning i terrenget
forsenkningskurve

Valid

linje som følger terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) og som brukes for bedre å beskrive terrenget mellom de vanlige høydekurvene
hjelpekurve

Valid

linje i terrenget med fast høydeverdi (z-verdi) over referansehøyden
høydekurve

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits