Steingjerde

Status: Valid

Definition: Frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel

Updated: 22.11.2023
Date accepted: 22/11/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: stein