Search register

Gjerdetype

hva slags type gjerde 

Updated: 22/11/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Andre typer gjerde
annen

Valid

Gjerde for reindrift
reingjerde

Valid

Frittstående mur oppført av naturstein uten bindemiddel
stein

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits