Plandata

Status: Valid

Definition: Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.

Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: pla

Valid from: 01.01.2022