Search register

Topografisk Grunndatabase

 

Updated: 04/09/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 18 of 18 hits

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

Norwegian Mapping Authority

Code value

beskriver om hytta er låst eller ulåst.

Norwegian Mapping Authority

Code value

Detaljert klassifisering av hvilke type fenomen stedsnavnet står til.

Norwegian Mapping Authority

Code value

hva slags type gjerde

Norwegian Mapping Authority

Code value

Inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater.

Norwegian Mapping Authority

Code value

oversikt over ulike typer avgrensingslinjer.

Norwegian Mapping Authority

Code value

verneformer som sorterer under forskjellig lovverk og restriksjoner

Norwegian Mapping Authority

Code value

Showing 1 - 18 of 18 hits