Grusvei

Status: Valid

Definition: Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: grusvei