Gangbane

Status: Valid

Definition: Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker.

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: gangbane