Search register

Veitype

Angis hval slags vei eller turvei det handler seg om 

Updated: 24/03/2023
Status: Submitted
Showing 1 - 8 of 8 hits

Codelist

Delt bane for fotgjengere, syklister og muligens også bilister. Kategorien brukes også dersom veien har betongoverflate eller andre stein som former en fast og jevn overflate.
asfaltertVei

Valid

Vei som er bestemt for gående. Veien er skilt fra kjørebanen med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte. Denne kategorien skal også velges for gangbaner som er lagt av treplanker.
gangbane

Valid

Kombinasjon av gang- og sykkelvei
gangveiOgSykkelvei

Valid

Grusveier er veier med fast underlag av grus, mest drenert, god bredde og godt utbygd.
grusvei

Valid

Preparert traseer for skigåing.
skiløype

Valid

Sti
I motsetning til en vei, er ikke en sti bygd, men blitt til ved at mange forskjellige mennesker over lengre tid har tatt seg gjennom terrenget, og gått den veien de så på som kortest eller enklest. Gjennom jevnlig bruk utvikler stien seg til helt distinkte stier i terrenget etter hvert. Stier har naturlig underlag og er mest ikke drenert. Stier vil i kraft av sin natur ikke være tilgjengelig for rullestolbrukere og også ikke kunne tilrettelegges slik at de tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er i tillegg også usannsynlig at de er tilgjengelig for synshemmede pga. ujevnt underlag.
sti

Valid

"Opparbeidede skogsveier som ikke kan brukes av biler, men kun traktorer, land- og skogsbrukskjøretøy og andre ATV kjøretøy. Som regel ""Ikke tilgjengelig"" for rullestolbrukere og synshemmede."
traktorvei

Valid

ukjent

Valid

Showing 1 - 8 of 8 hits