Tilgjengelig

Status: Valid

Definition: Oppfyller minstekrav til tilgjengelighet

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: tilgjengelig