Delvis tilgjengelig

Status: Valid

Definition: Oppfyller delvis minstekrav til tilgjengelighet (noen objektegenskaper kan avvike fra minstekrav og gjør at objektet er vanskeligere tilgjengelig, f.eks. høyere stigning eller tverrfall, avvik fra krav til bordhøyde, håndlist på bare en side, osv.).

Updated: 24.03.2023
Date accepted: 24/03/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: delvisTilgjengelig